Status: Dzielnica:

0 - 1CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji.
D - 1Park linowy
D - 2Kuzioła Skłer
D - 3BUDOWA NOWEGO ODCINKA ULICY KRÓLOWEJ BONY
D - 7Miejsca parkingowe przy COZL - ul. Jaczewskiego i ul. Sieroca
D - 8Rozbudowa Przedszkola nr 77 przy ul. Radości 8
D - 9REMONT I ROZBUDOWA SZKOŁY NR.52
D - 10POPRAWA INFRASTRUKTURY PIESZEJ W CAŁEJ DZIELNICY FELIN
D - 11CHODNIK I OŚWIETLENIE NA ULICY PASIECZNEJ W ZEMBORZYCACH
D - 12Żłobek dla LSM i Czubów - reaktywacja żłobka przy ul. Chrobrego
D - 13Żłobek dla Czubów - utworzenie żłobka przy ul. Gościnnej
D - 14Wąwóz dla Czechowa!
D - 15Utworzenie funduszu na rewitalizację kamienic objętych parkiem kulturowym
D - 16Zakup 4 mieszkań z przeznaczeniem na mieszkania komunalne
D - 17Baza szkoleniowa dla młodzieży Motoru – boisko sportowe
D - 18Budowa budynku usługowego pod komisariat
D - 19budowa skwerów dla mieszkańców
D - 20Inwestycje w Zemborzycach i Głusku
D - 22Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcowej
D - 23Trakt pieszo rowerowy od al. Kraśnickiej do ul. Wielkopolskiej, biegnący wzdłuż parku Węglińskich
D - 24Rewitalizacja terenu SP16 - Na szkolnym boisku sport i rekreacja dla małych i dużych najlepsza atrakcja! Budowa boiska wielofunkcyjnego.
D - 25Poprawa infrastruktury osiedlowej w Dzielnicy Tatary - budowa, modernizacja ciągów pieszych i parkingów.
D - 26Plac sportów miejskich - idealne miejsce do rozwoju fizycznego!
D - 27Hala sportowa typu lekkiego
D - 28Kośminek od nowa - naprawa dróg, oświetlenie, projekt modernizacji ulicy Wyzwolenia i Długiej
D - 29Remont ulic Osiedla Błonie oraz wykonanie świateł na przejściu przez ul. Jana Pawła II w pobliżu Watykańskiej
D - 30Sygnał od nowa - Boisko piłkarskie na "Kolejówce"
D - 32Zielona Dziesiąta - rewitalizacja przestrzeni publicznych dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
D - 33Dziesiąta - łącznik między Sierpińskiego a Diamentową
D - 34Mieszkania dla Lublinian - remont mieszkań gminnych
D - 35Zdrowy oddech w mieście. Mniej smogu. Dofinansowanie wymiany pieców węglowych"
D - 36Doposażenie obiektów sportowych w Lublinie w celu podniesienia ich funkcjonalności i atrakcyjności dla mieszkańców Lublina
D - 37Zimowe Planetarium
D - 38Inwestycje na Kalinie
D - 39Nasza Dzielnica - Nasz Sławinek
D - 40Zana dla rowerzystów
D - 41Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich - II etap
D - 42Integracja na świeżym powietrzu - place zabaw uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami
D - 43Budowa drogi dojazdowej ul.Łazienkowska w Lublinie
D - 44Budowa i modernizacja boisk szkolnych na ul. Biedronki i ul. Diamentowej
D - 45Odnowienie zielonych skwerów na Czechowie
D - 46Tor rowerowy dla każdego! Pumptrack w Lublinie
D - 47REWITALIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH KS „LUBLINIANKA” /etap końcowy-BOISKO GŁÓWNE/ JAKO PODWALINY POD REALIZACJĘ DZIELNICOWEGO CENTRUM
D - 48Aktywny Lublin
D - 49Dożynkowa - remont i rewitalizacja w celu poprawy bezpieczeństwo i komfortu mieszkańców
D - 50Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie
D - 51Aktywny Maluch - pozwól dziecku spróbować wielu dyscyplin sportowych.
D - 52WIENIAWA - Rewitalizacja Doliny rzeki Czechówki - utworzenie parku edukacyjno-sportowego - Bike City - miasteczko sportów
D - 53LUBELSKI ROWER MIEJSKI- dodatkowe stacje oraz zwiększenie liczby rowerów na dotychczas istniejących
D - 54Plac sportów miejskich - idealne miejsce do rozwoju fizycznego!
D - 55Oświetlony trakt pieszo-rowerowy na Węglinie Południowym, wiodący od ul. Jana Pawła II przez Kryształową, Berylową i Onyksową do ul. Granitowej.
D - 56Dobudowa ścieżek rowerowych i chodników do istniejących odcinków
D - 57Wyremontowanie nawierzchni asfaltowej ul. Misjonarskiej i uzupełnienie ciągów pieszych.
D - 58Wyremontowanie fragmentu nawierzchni ul.Kaskadowej
D - 59Budowa chodnika od strony Caritasu boczna ul. Misjonarskiej w Lublinie z uwzględnieniem ścieżki rowerowej.
D - 62Wspólnie odnawiamy Słomiany Rynek!
D - 63EKO bazarek osiedlowy
D - 64Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w XXIX LO im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lublinie
D - 67„Kontener kultury” dla Zemborzyc
D - 69Rowerowa brama łącząca Felin ze Śródmieściem
D - 71Bezpieczna droga do szkoły
D - 72Boisko wielofunkcyjne dla Dzielnicy "Dziesiąta" przy zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie
D - 73Przyjazne dzieciom i rodzicom przedszkolne place zabaw
D - 74Remont ul. Beskidzkiej u osiedlu Choiny
D - 75Sławin. Poprawa infrastruktury osiedlowej
D - 77Bezpieczeństwo rowerzystów w dzielnicy Hajdów-Zadębie
D - 78Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przez ul. Willową + nowa stacja rowerowa dla Botanika (przy skrzyżowaniu ulic Poligonowa i Ducha
D - 79Bezpieczne przejście dla pieszych i ułatwienie wyjazdu dla kierowców w dzielnicy Dziesiąta (Kunickiego, Reja, Wyspiańskiego, Orzeszkowej)
D - 80Budowa miejsc parkingowych przy przychodni zdrowia oraz malowanie budynku przychodni.
D - 81Zwiększenie funkcjonalności boiska trawiastego Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
I - 1Pogodna ulica, niech sąsiadów zachwyca
M - 2Ulice GLINIANA, GŁĘBOKA – remont chodników.
M - 3Bezpieczny chodnik na ul. Sławinkowskiej w pobliżu Ogrodu Botanicznego - etap I
M - 4Zmniejszenie zadłużenia miasta
M - 5Chodnikiem przez Bystrzycę
M - 6Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafirowej
M - 7Remont chodnika na ul.Lubartowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Kowalską do Al.Solidarności
M - 8Zapobieganie bezdomności zwierząt: sterylizacje, kastracje, czipowanie
M - 11Modernizacja dróg ze schodami i podjazdem dla wózków - przejścia z ul. Nadrzecznej do placu zabaw nad rz. Czerniejówką
M - 12Parkingi przy ul. Puchacza
M - 13Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/
M - 15Remont ul. Antoniego Jeziorańskiego
M - 16Ekstrakasa dla Motoru Lublin
M - 17Nowe oświetlenie dla Czechowa - jaśniej na os. Karłowicza
M - 18Rozbudowa miejsc parkingowych przy Szkole Nr 32 w Lublinie przy ulicy Tetmajera i Kosmonautów.
M - 19Bezpieczna ulica – poprawa bezpieczeństwa drogowego na Felinie
M - 20Podwórzec na Węglinie Północnym
M - 21Remont nawierzchni asfaltowej części ulicy Fantastycznej
M - 22Reaktywacja Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lipowej 25
M - 23Reaktywacja Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Wajdeloty 12
M - 24TATARY- miejsca parkingowe przy ul. Gospodarczej
M - 26Alejami Wąwozu dla Czechowa
M - 28Aktywny Student
M - 29Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych
M - 30Wydłużenie tras kilku linii autobusowych
M - 32Dostosowanie Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących.
M - 33Remont chodnika na ul. Grażyny
M - 34Lepsza Zdrowa - wzmocnienie nawierzchni ul. Zdrowej, poprawa infrastruktury drogowej szansą dla podniesienia bezpieczeństwa i rozwoju dzielnicy Głusk
M - 35PARAFIALNA -ulica przy cmentarzu w dzielnicy Głusk
M - 36Prezydent Lublina potrzebuje doradców
M - 37Aktywny Student
M - 38Stacja z rowerami do wypożyczenia przy kompleksie krytej pływalni na ulicy Łabędziej
M - 40Budowa parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż bloku przu ul. Wyżynnej 21
M - 41Latarnie na Lipniaku - kontynuacja
M - 42Plac zabaw przy ul. Głębokiej 20,22,24 w Lublinie
M - 43Siłownia na świeżym powietrzu w Zemborzycach
M - 44Aktywny Uczeń
M - 46Oświetlenie skwerów przy ul. Szczecińskiej i ul. Gdańskiej oraz placu zabaw z siłownią przy ul. Łukowskiej
M - 47Miejsca parkingowe na Tatarach
M - 48Grzebowisko dla małych zwierząt domowych
M - 49Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odlotowo! Budowa placu zabaw.
M - 50Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska.
M - 52modernizacja pętli autobusowej przy ulicy Zbożowej
M - 53Dla naszych dzieci - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 57 w Lublinie
M - 54Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 51
M - 55Wykonanie rzeźby lubelskiego idola piłkarstwa Władysława ŻMUDY i tablic upamiętniających młodzieżowych piłkarskich Mistrzów Polski lat 1967 i 1971
M - 56Nowe ogrodzenie dla Przedszkola Nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie
M - 57Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - budowa oświetlenia w ul. Iwaszkiewicza
M - 58Aktywni Młodzi Pełni Pasji
M - 59Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie
M - 60Sportowe Lato/Zima 2019
M - 62Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie
M - 63Boiska na terenach LKJ
M - 64Odkupienie dwóch boisk przy ul. Husarskiej od osób fizycznych.
M - 65Amatorskie Ligi Lublina
M - 66Park edukacyjno-terapeutyczny "Ja i mój świat" dla dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem i Zespołem Aspergera
M - 67Zajęcia ogólnorozwojowe w parku trampolin
M - 68Zakup i montaż 50 ławek na terenie miasta
M - 70Równo po Dziesiątej - chodniki i miejsca prakingowe !
M - 71UL. JANA KASPROWICZA - LATARNIE ULICZNE + NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA DLA UCZNIÓW SZKOŁY NR 48
M - 72Zdrowie dzieci i mieszkańców, siłownia zewnętrzna przy Szkole nr 48
M - 73Rozbudowa bazy sportowej XXX Liceum Ogólnokształcącego im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie
M - 74Piknik na Dziesiątej
M - 75Bezpiecznie i spokojnie na Kunickiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych, poprawa jakości mieszkania, uspokojenie ruchu
M - 76Wolniej znaczy bezpieczniej - cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
M - 77Studiuję w Lublinie - jestem Lubelakiem; kampanie promujące głosowanie oraz płacenie podatków w Lublinie
M - 78Maszt 100-lecia Niepodległości
M - 79Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie
M - 81Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - remot ul. Leśna
M - 83Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowę istniejących miejsc oraz stworzenie nowych na osiedlu Bronowice.
M - 84Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie
M - 86Szkolimy razem - BKS, Sygnał
M - 87"Sygnał od nowa"- sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich.
M - 88Mała Rewitalizacja Bronowic
M - 89Doposażenie Placów Zabaw - Zielony Zakątek i Wokół Sygnału w Dzielnicy Dziesiąta
M - 90nowe miejsca parkingowe na LSM (osiedla im.: B. Prusa, Piastowskie)
M - 91Nasza Dzielnica – Sławinek
M - 92Nasz Sławinek
M - 93Zatoka dla autokarów i samochodów odwożących, odbierających dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 31 przy ulicy Lotniczej 1
M - 94Miasto kamienic
M - 96Łącznik rowerowy
M - 97Plac zabaw na „piątkę”.
M - 98Przyjazna Dolina – Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza
M - 99II etap modernizacji stadionu żuzlowego przy Alejach Zygmuntowskich
M - 101Organizacja cyklu imprez biegowych i treningów przygotowujących do startu.
M - 102Budowa oświetlenia ulicy Wólczańskiej
M - 103Plac Zabaw Gospodarcza
M - 104REMONT OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 48 + OŚWIETLENIE ULICZNE UL. MEŁGIEWSKA
M - 105Zdrowe powietrze - zdrowe dzieci! Zakup oczyszczaczy powietrza do miejskich przedszkoli
M - 106Dziesiąta - Słowackiego - Bezpieczna i komfortowe ulica
M - 107Nowy plac zabaw dla dzieci z publicznego Przedszkola nr 15 na Sławinku
M - 108Nowa pracownia komputerowa dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 48 + ławki przy ciągach komunikacyjnych na terenie Dzielnicy Hajdów-Zadębie
M - 109Zielona Wieniawa
M - 110Sławinek
M - 111Budowa chodnika od ulicy Laurowej do bloków Dożynkowa 21
M - 112Boisko dla SP 21 - chcemy wychować nowych Lewandowskich - I etap
M - 113Zielone Czuby
M - 114Lublin Przyjazny Rowerzystom
M - 115Aktywny Lublin
M - 116Bezpieczny relaks nad rzeką Czerniejówką w Dzielnicy Kośminek
M - 117Centrum Inicjatyw Sąsiedzkich
M - 118Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej
M - 119Rezerwat Dzikich Dzieci - 2019 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą
M - 120WYpracownia – Miejskie Laboratorium Innowacji
M - 121Lubelski Ogród Społeczny
M - 122Da się! Dostępna kultura w Lublinie
M - 123Lublin rowerem – poprawa warunków poruszania się rowerem po mieście
M - 124Pierwsza w Lublinie Profesjonalna Siłownia Zewnętrzna
M - 125BMX Racing to sport dla każdego!
M - 126REWITALIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH KS „LUBLINIANKA” /etap końcowy-BOISKA TRENINGOWE/ JAKO PODWALINY POD REALIZACJĘ DZIELNICOWEGO CENTRUM
M - 127Bezpieczne szkoły rowerowe
M - 128WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DOCELOWEJ ZADASZONEJ TRYBUNY WRAZ Z ZAPLECZEM NA STADIONIE KLUBU SPORTOWEGO LUBLINIANKA
M - 129Mapy Sentymentalne dzielnic Lublina
M - 130“Punkt Kultury” – tworzenie przestrzeni kulturalno - społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice - kontynuacja
M - 131Zwierzę nie jest rzeczą! – bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto.
M - 133Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 (ul.Bronowicka 3)
M - 134Czego potrzebuje Lublin - II edycja
M - 135Bezpieczeństwo rowerzystów w dzielnicy Szerokie
M - 136Bezpieczne Centrum Miasta
M - 137KRAŃCOWA, POGODNA, SOKOLA- BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH, REWITALIZACJA WIAT ŚMIETNIKOWYCH ORAZ ZIELENI
M - 138Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Światowida
M - 139Bezpieczeństwo rowerzystów w dzielnicy Abramowice
M - 140Bezpieczeństwo rowerzystów w dzielnicy Węglin Północny
M - 141Sportowe Bronowice - Rewitalizacja (odnowa) namiotu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
M - 145Wykonanie projektu budowy ul. Mackiewicza
M - 146KOŚMINEK Rozbudowa skweru przy ul. Tetmajera/ Sulisławickiej
M - 147WIENIAWA - Budowa skateparku na Wieniawie
M - 148SŁAWIN- DODATKOWE LINIE AUTOBUSOWE
M - 149Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Heloizy
M - 150PLAC ZABAW NA FELINIE
M - 151Nowe miejsca parkingowe w Śródmieściu (ul. Marii-Curie Skłodowskiej)
M - 152Lubelska Akademia Koszykówki
M - 153Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci poprzez zakup nowoczesnych oczyszczaczy powietrza z pyłów PM 10 i PM 2,5 w Przedszkolu 75
M - 154.Inwestycje na Kośminku!
M - 155BAJKOWY PLAC ZABAW na Czechowie Północnym
M - 156BUDOWA CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO UL. ZYGMUNTA AUGUSTA I KRÓLOWEJ JADWIGI
M - 157Rewitalizacja i przystosowanie podwórka dla potrzeb mieszkańców przy ulicy Jezuickiej 14.
M - 158Miejsce Dobrych Emocji
M - 162Zakup i montaż znaku drogowego uniemożliwiającego parkowania pojazdów samochodowych na chodniku.
M - 163Ustawienie latarni parkowej z oświetleniem LED na alejce prowadzonej z osiedla Szymanowskiego do Szkoły Podstawowej nr 43
M - 164Dodatkowy pas ruchu do skrętu w prawo z ul. Symfonicznej w ul. Elsnera w Lublinie.
M - 165Impreza promocyjna miasta Lublin na placu litewskim
M - 166Remont jezdni na odcinku ok 10-15 metrów ul. Świętokrzyskiej
M - 167Doświetlenie ulic Gorczańskiej, Świętokrzyskiej i części Zelwerowicza na osiedlu mieszkaniowym Choiny
M - 169Budowa chodnika wzdłuż ul. Koncertowej
M - 170Budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka (poprzedni tytuł: POPRAWA INFRASTRUKTURY PIESZEJ W CAŁEJ DZIELNICY FELIN)
O - 0jakiś
O - 0Budowa Pałacu
O - 2Dodatkowe stacje LRM (Lubelskiego Roweru Miejskiego)