Kontakt

W sprawach związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego prosimy o kontakt:

Urząd Miasta Lublin
Biuro Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3
20-109 Lublin
tel.: 81 466 25 60
e-mail: obywatelski@lublin.eu